คู่มือการใช้งาน


วิธีการใช้งานเครื่อง

หน้าจอแสดงสถานะต่างๆ

ตัวอย่างหน้าจอแสดงสถานะ

*วิธีแก้ไข ตรวจสอบน้ำเข้าเครื่อง เช่น การเปิด-ปิดวาล์วน้ำหรือปั้มน้ำในบ้าน หรือการอุดตันของไส้กรอง*

ระบบการฆ่าเชื้อภายในเครื่อง - เครื่องไบโอเวลมีระบบการฆ่าเชื้อภายในตัวเครื่อง เพื่อให้มีความสะอาดและลดการสะสมของเชื้อในส่วนที่เป็นระบบน้ำไฮโดรเจน โดยลักษณะการทำงานระบบภายในจะทำการเปิดวาล์วน้ำโอโซนที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเข้าไปในระบบของน้ำไฮโดรเจนแล้วทำการล้างออก ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 4 นาที ซึ่งตัวเครื่องจะทำด้วยระบบอัตโนมัติทุกๆ 8 ชั่วโมง ยกเว้นเฉพาะการติดตั้งครั้งแรก จะทำการฆ่าเชื้อหลังการติดตั้งและใช้งานไปแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง

การเริ่มใช้งานเครื่องครั้งแรก

หลังจากทำการติดตั้งระบบน้ำกรอง ระบบท่อน้ำทิ้งของเครื่องเสร็จแล้ว ทำการเสียบปลั๊กสายไฟของเครื่อง ตัวเครื่องจะทำงานทันที ไม่มีสวิทซ์ปิด-เปิดตัวเครื่อง เนื่องจากตามข้อกำหนดตัวเครื่องจะต้องมีระบบไฟฟ้าจ่ายให้ตลอดเวลา โดยไม่ปิดเพื่อให้ระบบผลิตน้ำโอโซนที่มีความเข้มข้นได้ตลอดการใช้งาน

โดยครั้งแรกจะยังไม่สามารถกดน้ำจ่ายออกจากตัวเครื่องได้ ต้องรอประมาณ 30-50 นาที อยู่ที่แรงดันน้ำเข้า

เพื่อให้เครื่องทำการผลิตน้ำบริสุทธิ์ให้ได้ระดับในถังเก็บภายในตัวเครื่องก่อน ตัวเครื่องจึงจะเริ่มทำการผลิตน้ำโอโซน และน้ำไฮโดรเจนต่อไป ในระหว่างที่รอเวลาหน้าจอจะแสดงคำว่า HOLD รอจนหน้าจอแสดงคำว่า READY เครื่องจึงจะพร้อมใช้งาน

>> ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน <<