เกี่ยวกับเรา


          พีเอ็มเอวี.มาร์เก็ตติ้ง เป็นบริษัทนำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางค์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พันธกิจของเราคือ บริหารงานด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตที่มั่นคงยั่งยืน

          บริษัท พีเอ็มเอวี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2547 จวบจนถึงปัจจุบัน (2558) เป็นระยะเวลากว่า 11 ปี ที่บริษัทฯดำเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอนามัย

          ด้วยประสบการที่ผ่านมาเราตระหนักดีว่า สุขภาพอนามัยที่ดีและการปราศจากโรคนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นในปี 2558 เราจึงได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ Hydro Ozonizer Water ซึ่งเป็นเครื่องผลิตน้ำเพื่อสุขภาพ ออกแบบเป็นระบบ 2 IN 1 เครื่องแรกที่ผลิตได้ทั้งน้ำไฮโดรเจน และ น้ำโอโซน ด้วยการทำงานของชุดเชซลล์ ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ที่มีความสะดวก ปลอดภัย และทนทาน